แนะนำอาชีพ Arch Bishop



Arch Bishop เป็นอาชีพที่ส่วนใหญ่จะทำหน้าที่buffให้กับเพื่อนๆ
แต่ก็สามารถใช้ในการต่อสู้ได้เช่นกันเพราะมีskillที่ใช้ในการป้องกันและโจมตีค่อนข้างมาก
Arch Bishop มีความโดดเล่นมากในการเล่นเป็นทีมโดยเฉพาะใน Guildwar
โดยรวม Arch Bishop เหมาะกับผู้เล่นที่ไม่ชอบการต่อสู้และมีเพื่อนฝูงเยอะ

Status ที่แนะนำ
ความสำคัณของ Status ยิ่งมี มากยิ่งสำคัณ
Str การโจมตีทางกายภาพ และ การรับน้ำหนักเพิ่ม
Vit เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด พลังป้องกัน และลดโอกาศติดสถาณะผิดปกติได้หลายชนิด
Int  เพิ่มพลังโจมตีเวตรมนต์ และลดโอกาศติดสถาณะผิดปกติได้หลายชนิด
Dex เพิ่มความแม่นยำในการโจมตี และความเร็วในการร่ายเวตรมนต์
Agi เพิ่มโอกาศหลบการโจมตี และ ความเร็วในการโจมตีของSkillบางชนิด
Luk เพิ่มพลังโจมตี โอกาศหลบการโจมตี ความแม่นยำในการโจมตี

Skill ต่างๆของ Arch Bishop

   Judex
 เลเวลสูงสุด : 5
 ประเภท : เวทย์มนตร์ธาตุศักดิ์สิทธิ์
 คำอธิบาย : โจมตีศัตรูรอบเป้าหมาย 3x3 ช่อง ด้วยเวทย์มนตร์ธาตุศักดิ์สิทธิ์
   Adoramus
เลเวลสูงสุด : 10
 ประเภท : เวทย์มนตร์ธาตุศักดิ์สิทธิ์
 สิ่งที่ต้องใช้ : 1 Blue Gemstone
 คำอธิบาย : สร้างความเสียหายแบบเป้าหมายเดียวด้วยแสงศักดิ์สิทธิ์
 ทำให้เป้าหมายตาบอด และ ลด AGI ของเป้าหมาย
   Clementia
 เลเวลสูงสุด : 3
 สกิลที่ต้องการ : Blessing Lv.1
 ประเภท : ซัพพอร์ต
 คำอธิบาย : ผู้เล่นในปาร์ตี้และผู้เล่นที่เป็นมิตรที่อยู่ในระยะจะได้รับผลของสกิล Blessing
   Canto Candidus
 เลเวลสูงสุด : 3
 ประเภท : ซัพพอร์ต
 คำอธิบาย : ผู้เล่นในปาร์ตี้และผู้เล่นที่เป็นมิตรที่อยู่ในระยะจะได้รับผลของสกิล Increase AGI
   Coluceo Heal
 เลเวลสูงสุด : 3
 สกิลที่ต้องการ : Heal Lv.1
 ประเภท : ฟื้นฟู
 คำอธิบาย : ผู้เล่นในปาร์ตี้และผู้เล่นที่เป็นมิตรที่อยู่ในระยะจะได้รับผลการฟื้นฟู HP จากสกิล Heal
Epiclesis
เลเวลสูงสุด : 5
 ประเภท : Summon
 คำอธิบาย : เรียกต้นไม้แห่งชีวิตขึ้นมาเพื่อชุบชิวิตคนตายและฟื้นฟู HP/SP
 มอนสเตอร์ประเภท Demon และ Undead จะได้รับความเสียหายเมื่อเข้ามาใกล้ต้นไม้นี้
  Praefatio
 เลเวลสูงสุด : 10
 ประเภท : ซัพพอร์ต
 คำอธิบาย : สมาชิกทุกคนในปาร์ตี้จะได้รับผลของสกิล Kyrie Eleison
Kyrie Eleison ใช้ป้องการความเสียหายทุกชนิด
  Oratio
เลเวลสูงสุด : 10
 ประเภท : Debuff
 คำอธิบาย : ลดพลังป้องกันธาตุศักดิ์สิทธิ์ของเป้าหมายลง (โดนโจมตีด้วยธาตุศักดิ์สิทธิ์แรงขึ้น)
Lauda Agnus
เลเวลสูงสุด : 4
 ประเภท : รักษา
 คำอธิบาย : รักษาสถานะ Frozen, Stone, Blind ให้กับสมาชิกในปาร์ตี้
  Lauda Ramus
 เลเวลสูงสุด : 4
 สกิลที่ต้องการ : Lauda Agnus Lv. 2
 ประเภท : รักษา
 คำอธิบาย : รักษาสถานะ Stun. Sleep, Silence ให้กับสมาชิกในปาร์ตี้
  Eucharistica
 เลเวลสูงสุด : 10
 ประเภท : ติดตัว
 คำอธิบาย : เพิ่มพลังโจมตีและลดความเสียหายที่ได้รับจากมอนสเตอร์เผ่า Demon และ มอนสเตอร์ธาตุมืด (Shadow property)
  Renovatio
เลเวลสูงสุด : 1
 ประเภท : ฟื้นฟู
 คำอธิบาย: ฟื้นฟู 3% ของ  MaxHP ทุกๆ 5 วินาที เมื่อถูกใช้กับมอนสเตอร์ Undead จะสร้างความเสียหายขึ้นกับ Level ของผู้ใช้
  Highness Heal
ประเภท : ฟื้นฟู
 สกิลที่ต้องการ : Renovatio Lv. 1
 คำอธิบาย : HP ที่ได้จากการฟื้นฟูด้วยสกิล Heal จะเพิ่มมากขึ้น
  Clearance
 ประเภท : พิเศษ
 สกิลที่ต้องการ : Lauda Ramus
 คำอธิบาย : ยกเลิกสถานะผิดปกติและสกิลซัพพอร์ตทั้งหมดแก่สมาชิกในปาร์ตี้และศัตรูในหน้าจอ
  Expiatio
 ประเภท : ซัพพอร์ต
 สกิลที่ต้องการ : Oratio Lv. 5 , Duple Light Lv. 5
 คำอธิบาย : มอบพลังอันศักดิ์สิทธิ์ให้แก่อาวุธ ช่วยให้โจมตีเป้าหมายทางกายภาพระยะใกล้
 โดยไม่คำนึงถึงพลังป้องกันบางส่วนของศัตรู
  Duple Ligh
ประเภท : กดใช้
 คำอธิบาย : เรียกแสงศักดิ์สิทธิ์ 2 ดวง เมื่อศัตรูเข้ามาใกล้ จะได้รับความเสียหาย
   Silentum
 ประเภท : Debuff
 คำอธิบาย : ศัตรูที่อยู่รอบเป้าหมายจะได้รับผลของ Lex Divina

  Sacrament
ประเภท  : ซัพพอร์ต
 คำอธิบาย : พิธีศักสิทธิ์ที่สามารถชำระล้างจิตให้บริสุทธิ์ มีผลลดเวลาร่ายแบบ Fixed casting time