แนะนำอาชีพ Mechanicอย่า คิดว่าพ่อค้าเอาไว้ค้าขายอย่างเดียว พ่อค้าอย่าง Mechanic สามารถทำได้มากกว่านั้น มีสกิลที่โจมตีได้รุนแรง และยังสามารถขี่หุ่นยนต์เพิ่มความแท่ห์และความเก่งขึ้นอีกระดับ
ถ้าเผลอเมื่อไรมีดับได้แน่นอนเมื่อยืนใกล้เค้า  ทั้งโจมตีเป็นหมู่และโจมตีเดี่ยว อีกทั้งยังมีสกิลเพิ่มความสามารถมากมาย ที่รอผู้เล่นพิสูจน์ว่าสายนี้ เทพจริงมั้ย

ความสำคัญ ยิ่ง เยอะยิ่งสำคัญ


Str skillส่วนใหญ่ของ Mechanic ส่วนใหญ่จะเน้นความแรงที่ str จึงมีความจำเป็น

Vit เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด พลังป้องกัน และลดโอกาศติดสถาณะผิดปกติได้หลายชนิด


Int  เพิ่มพลังโจมตีเวทย์มนต์ และลดโอกาศติดสถานะผิดปกติได้หลายชนิด


Dex เพิ่มความแม่นยำในการโจมตี และความเร็วในการร่ายเวทย์มนต์


Agi เพิ่มโอกาสหลบการโจมตี และ ความเร็วในการโจมตีของSkillบางชนิด

Luk เพิ่มพลังโจมตี โอกาศหลบการโจมตี ความแม่นยำในการโจมตี และเพิ่มโอกาศการโจมตีโดนจุดอ่อน

คำอธิบายสกิล

Axe Training
เลเวลสุงสุด : 10
สกิลที่ต้องการ : -
คำอธิบาย : เพิ่มความเสียหายและความแม่นยำเมื่อใช้อาวุธประเภท Axe และ Maces (มีผลในขณะขับ Magic Gear ด้วย)
[เลเวล 1 ] : ความเสียหาย + 5 : Hit + 3
[เลเวล 2 ] : ความเสียหาย + 10 : Hit + 6
[เลเวล 3 ] : ความเสียหาย + 15 : Hit + 9
[เลเวล 4 ] : ความเสียหาย + 20 : Hit + 12
[เลเวล 5 ] : ความเสียหาย + 25 : Hit + 15
[เลเวล 6 ] : ความเสียหาย + 30 : Hit + 18
[เลเวล 7 ] : ความเสียหาย + 35 : Hit + 21
[เลเวล 8 ] : ความเสียหาย + 40 : Hit + 24
[เลเวล 9 ] : ความเสียหาย + 45 : Hit + 27
[เลเวล 10 ] : ความเสียหาย + 50 : Hit + 30

Reserch Fire/Earth
เลเวลสุงสุด : 5
สกิลที่ต้องการ : -
คำอธิบาย : ศึกษาข้อมูลของมอนสเตอร์ธาตุไฟและมอนสเตอร์ธาตุดิน, ลดความเสียหายที่ได้รับและเพิ่มพลังโจมตีแก่มอนสเตอร์ดังกล่าว
(มีผลในขณะขับ Magic Gear ด้วย)
[เลเวล 1 ] : เพิ่มความต้านทาน + 10 : พลังโจมตี + 10
[เลเวล 2 ] : เพิ่มความต้านทาน + 20 : พลังโจมตี + 20
[เลเวล 3 ] : เพิ่มความต้านทาน + 30 : พลังโจมตี + 30
[เลเวล 4 ] : เพิ่มความต้านทาน + 40 : พลังโจมตี + 40
[เลเวล 5 ] : เพิ่มความต้านทาน + 50 : พลังโจมตี + 50

Axe Boomerang
เลเวลสุงสุด : 5
สกิลที่ต้องการ : Axe Training Lv.1
คำอธิบาย : ขว้างขวานออกไปเพื่อทำความเสียหายในระยะไกล ทำให้เป้าหมายกระเด็นออกไป, น้ำหนักของขวานมีผลต่อความเสียหายของสกิลนี้
ของสกิลสามารถเพิ่มขึ้นได้จาก Base Level ของผู้ใช้
(สามารถใช้ได้ในขณะขับ Magic Gear ด้วย)
[เลเวล 1 ] : ความเสียหาย 200 % + น้ำหนักของขวาน : ระยะโจมตี 5 ช่อง : SP 20
[เลเวล 2 ] : ความเสียหาย 240 % + น้ำหนักของขวาน : ระยะโจมตี 6 ช่อง : SP 22
[เลเวล 3 ] : ความเสียหาย 280 % + น้ำหนักของขวาน : ระยะโจมตี 7 ช่อง : SP 24
[เลเวล 4 ] : ความเสียหาย 320 % + น้ำหนักของขวาน : ระยะโจมตี 8 ช่อง : SP 26
[เลเวล 5 ] : ความเสียหาย 360 % + น้ำหนักของขวาน : ระยะโจมตี 9 ช่อง : SP 28

Power Swing
เลเวลสุงสุด : 5
สกิลที่ต้องการ : Axe Boomerang Lv.3
ประเภท : กดใช้ / โจมตี
คำ อธิบาย : เหวี่ยงขวานไปยังศัตรู 1 เป้าหมาย มีโอกาสทำให้ติดสถานะ Stun, มีโอกาสที่จะใช้สกิล Axe Boomerang อัตโนมัติหลังจากใช้งานสกิลนี้
ความรุนแรงของสกิลสามารถเพิ่มขึ้นได้จาก STR , DEX และ Base Level ของผู้ใช้
(สามารถใช้ได้ในขณะขับ Magic Gear ด้วย)
[เลเวล 1 ] : ความเสียหาย 200 % : SP 20
[เลเวล 2 ] : ความเสียหาย 220 % : SP 23
[เลเวล 3 ] : ความเสียหาย 240 % : SP 26
[เลเวล 4 ] : ความเสียหาย 260 % : SP 29
[เลเวล 5 ] : ความเสียหาย 280 % : SP 32

Axe Tornado
เลเวลสุงสุด : 5
สกิลที่ต้องการ : Axe Training Lv.1
ประเภท : กดใช้ / โจมตี
คำอธิบาย : หมุนขวานไปรอบตัวด้วยความเร็วสูง สร้างความเสียหายแก่เป้าหมายโดยรอบ ค่า VIT ที่สูงขึ้นจะส่งผลให้ความเสียหายเพิ่มขึ้น
ความรุนแรงของสกิลสามารถเพิ่มขึ้นได้หากโจมตีศัตรูธาตุลม , รวมทั้งค่า VIT และ Base Level ของผู้ใช้
(สามารถใช้ได้ในขณะขับ Magic Gear ด้วย)
[เลเวล 1 ] : ความเสียหาย 250 % : SP 32
[เลเวล 2 ] : ความเสียหาย 300 % : SP 38
[เลเวล 3 ] : ความเสียหาย 350 % : SP 44
[เลเวล 4 ] : ความเสียหาย 400 % : SP 50
[เลเวล 5 ] : ความเสียหาย 450 % : SP 56

FAW Silver Sniper
เลเวลสุงสุด : 5
สกิลที่ต้องการ : Reseach Fire/Earth Lv.2
ประเภท : กดใช้ / ติดตั้ง FAW
คำอธิบาย : ติดตั้งอาวุธโจมตีระยะไกลอัตโนมัติ (FAW) ไว้บนพื้น สามารถติดตั้งได้สูงสุด 2 ครั้ง
ต้องการไอเทม Steel 2 ea, Iron 1 ea, Mini Furnace 1 ea, Oridecon Hammer 1 ea ในการใช้สกิล
(สามารถใช้ได้ในขณะขับ Magic Gear ด้วย)
[เลเวล 1 ] : ความเสียหาย + 0 : ระยะเวลา 10 วินาที : SP 25
[เลเวล 2 ] : ความเสียหาย + 100 : ระยะเวลา 15 วินาที : SP 30
[เลเวล 3 ] : ความเสียหาย + 200 : ระยะเวลา 20 วินาที : SP 35
[เลเวล 4 ] : ความเสียหาย + 300 : ระยะเวลา 25 วินาที : SP 40
[เลเวล 5 ] : ความเสียหาย + 400 : ระยะเวลา 30 วินาที : SP 45

FAW Magic Decoy
เลเวลสุงสุด : 5
สกิลที่ต้องการ : FAW Silver Sniper Lv.2
ประเภท : กดใช้ / ติดตั้ง FAW
คำอธิบาย : ติดตั้งอาวุธโจมตีระยะไกลอัตโนมัติ (FAW) ซึ่งโจมตีด้วยเวทย์มนตร์ไว้บนพื้น สามารถติดตั้งได้สูงสุด 2 ครั้ง
ต้องการไอเทม Steel 2 ea, Brigan 1 ea, Red Blood 1 ea, Crystal Blue 1 ea, Wind of Verdure 1 ea,
Green Live 1 ea, Mini Furnace 1 ea, Oridecon Hammer 1 ea  ในการใช้สกิล
(สามารถใช้ได้ในขณะขับ Magic Gear ด้วย)
[เลเวล 1 ] : สร้างความเสียหายเวทย์มนตร์ 300 หน่วย : ระยะเวลา 10 วินาที : SP 40
[เลเวล 2 ] : สร้างความเสียหายเวทย์มนตร์ 350 หน่วย : ระยะเวลา 15 วินาที : SP 45
[เลเวล 3 ] : สร้างความเสียหายเวทย์มนตร์ 400 หน่วย : ระยะเวลา 20 วินาที : SP 50
[เลเวล 4 ] : สร้างความเสียหายเวทย์มนตร์ 450 หน่วย : ระยะเวลา 25 วินาที : SP 55
[เลเวล 5 ] : สร้างความเสียหายเวทย์มนตร์ 500 หน่วย : ระยะเวลา 30 วินาที : SP 60

FAW Removal
เลเวลสุงสุด : 1
สกิลที่ต้องการ : FAW Silver Sniper Lv.??
ประเภท : กดใช้ / ยกเลิก FAW
คำอธิบาย : ยกเลิกการติดตั้งอาวุธโจมตีระยะไกลอัตโนมัติ (FAW) สามารถใช้ในการยกเลิก FAW ของผู้อื่นได้

Magic Gear Licence
เลเวลสุงสุด : 5
สกิลที่ต้องการ : -
ประเภท : ติดตัว
คำ อธิบาย : เป็นสกิลพื้นฐานในการสร้าง Magic Gear ช่วยเพิ่มความเสียหายของ Magic Gear ถ้าผู้เล่นไม่ได้เรียนรู้สกิลนี้ความเร้วของ Magic Gear จะลดลงครึ่งนึงจากความเร็วปกติ
[เลเวล 1 ] : ความเสียหายของ Magic Gear + 40 : ความเร็วในการเคลื่อนที่ลดลง 40   % จากปกติ
[เลเวล 2 ] : ความเสียหายของ Magic Gear + 60 : ความเร็วในการเคลื่อนที่ลดลง 30   % จากปกติ
[เลเวล 3 ] : ความเสียหายของ Magic Gear + 80 : ความเร็วในการเคลื่อนที่ลดลง 20   % จากปกติ
[เลเวล 4 ] : ความเสียหายของ Magic Gear + 100 : ความเร็วในการเคลื่อนที่ลดลง 10   % จากปกติ
[เลเวล 5 ] : ความเสียหายของ Magic Gear + 120 : ความเร็วในการเคลื่อนที่ลดลง 0   % จากปกติ

Boost Knuckle
เลเวลสุงสุด : 5
สกิลที่ต้องการ : Magic Gear Licence Lv.1
ประเภท : กดใช้ / โจมตี
คำอธิบาย : ปล่อยหมัดออกจาก Magic Gear สร้างความเสียหายระยะไกลแก่เป้าหมาย, ระยะโจมตี 11 ช่อง
Damage ของสกิลสามารถเพิ่มขึ้นได้จากค่า DEX และ Base Level ของผู้ใช้
[เลเวล 1 ] : ความเสียหาย 200 % : SP 10
[เลเวล 2 ] : ความเสียหาย 250 % : SP 15
[เลเวล 3 ] : ความเสียหาย 300 % : SP 20
[เลเวล 4 ] : ความเสียหาย 350 % : SP 25
[เลเวล 5 ] : ความเสียหาย 400 % : SP 30

Pile Bunker
เลเวลสุงสุด : 3
สกิลที่ต้องการ : Boost Knuckle Lv.2
ประเภท : กดใช้ / โจมตี (พิเศษ)
คำอธิบาย : ใช้แขนหนาๆ เจาะเข้าไปยังศัตรู มีโอกาสทำให้ Mdef ของเป้าหมายหายไปทั้งหมด ต้องมีไอเทม Pile Bunker ในการใช้สกิล
Damage ของสกิลสามารถเพิ่มขึ้นได้จากค่า STR และ Base Level ของผู้ใช้
[เลเวล 1 ] : ความเสียหาย 200 % : โอกาสในการทำลาย Mdef ของเป้าหมาย 20 % : SP 50
[เลเวล 2 ] : ความเสียหาย 250 % : โอกาสในการทำลาย Mdef ของเป้าหมาย 35 % : SP 50
[เลเวล 3 ] : ความเสียหาย 300 % : โอกาสในการทำลาย Mdef ของเป้าหมาย 50 % : SP 50

Vulcan Arm
เลเวลสุงสุด : 3
สกิลที่ต้องการ : Boost Knuckle Lv.2
ประเภท : กดใช้ / โจมตี
คำอธิบาย : ใช้ Magic Gear ในการโจมตีด้วยปืนที่มีลำกล้องขนาดใหญ่ ต้องใช้กระสุนในการโจมตี ระยะโจมตี 13 ช่อง
Damage ของสกิลสามารถเพิ่มขึ้นได้จากค่า DEX และ Base Level ของผู้ใช้
[เลเวล 1 ] : ความเสียหาย 100 % : SP 2
[เลเวล 2 ] : ความเสียหาย 125 % : SP 2
[เลเวล 3 ] : ความเสียหาย 150 % : SP 2

Flame Launcher
เลเวลสุงสุด : 3
สกิลที่ต้องการ : Vulcan Arm Lv.3
ประเภท : กดใช้ / โจมตี
คำ อธิบาย : พ่นไฟลงบนพื้น สร้างความเสียหายธาตุไฟแก่ศัตรูที่อยู่ในบริเวณ และมีโอกาสทำให้ติดสถานะ Ignition (Burn) ต้องมีไอเทม Flame Thrower ในการใช้สกิล
การร่ายสกิลไม่สามารถถูกขัดขวางได้ , Damage ของสกิลสามารถเพิ่มขึ้นได้จาก Base Level ของผู้ใช้
[เลเวล 1 ] : ความเสียหาย 100 % : โอกาสในการติดสถานะ Ignition 60 % : SP 40
[เลเวล 2 ] : ความเสียหาย 150 % : โอกาสในการติดสถานะ Ignition 70 % : SP 40
[เลเวล 3 ] : ความเสียหาย 200 % : โอกาสในการติดสถานะ Ignition 80 % : SP 40

Cold Slower
เลเวลสุงสุด : 3
สกิลที่ต้องการ : Vulcan Arm Lv.3
ประเภท : กดใช้ / โจมตี
คำอธิบาย : ใช้ Magic Gear ในการสร้างความเย็น สร้างความเสียหายธาตุน้ำแก่เป้าหมายในบริเวณ
และทำให้เป้าหมายติดสถานะ Freezing / Frost (เดิน, โจมตีช้าลง, ร่ายเวทย์นานขึ้น) ต้องการไอเทม Liquid Cold Bullet ในการใช้สกิล
การร่ายสกิลไม่สามารถถูกขัดขวางได้ , Damage ของสกิลสามารถเพิ่มขึ้นได้จาก Base Level ของผู้ใช้
[เลเวล 1 ] : ความเสียหาย 100 % : ระยะ 5 x 5 ช่อง : SP 40
[เลเวล 2 ] : ความเสียหาย 150 % : ระยะ 7 x 7 ช่อง : SP 40
[เลเวล 3 ] : ความเสียหาย 200 % : ระยะ 9 x 9 ช่อง : SP 40

Arms Cannon
เลเวลสุงสุด : 3
สกิลที่ต้องการ : Flame Launcher Lv.2, Cold Slower Lv.2
ประเภท : กดใช้ / โจมตี
คำ อธิบาย : ปล่อยแขนของ Magic Gear ออกไป สร้างความเสียหายแก่เป้าหมายในบริเวณนั้น ความเสียหายจะลงเมื่อกลุ่มของเป้าหมายมีจำนวนมากขึ้น
การร่ายสกิลไม่สามารถถูกขัดขวางได้ , Damage ของสกิลสามารถเพิ่มขึ้นได้จาก Base Level ของผู้ใช้
ต้องการ Fuel Canister และ Cannon Ball (ชนิดใดก็ได้ 1 ชนิด) อย่างละ 1 ea ในการใช้สกิล
[เลเวล 1 ] : ความเสียหาย 800 % / 600 % / 400 % : ระยะ 7 x 7 ช่อง : SP 50
[เลเวล 2 ] : ความเสียหาย 1000 % / 800 % / 600 % : ระยะ 5 x 5 ช่อง : SP 50
[เลเวล 3 ] : ความเสียหาย 1200 % / 1000 % / 800 % : ระยะ 3 x 3 ช่อง : SP 50

Acceleration
เลเวลสุงสุด : 3
สกิลที่ต้องการ : Magic Gear Licence Lv.1
ประเภท : กดใช้ / สนับสนุน
คำ อธิบาย : เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ให้กับ Magic Gear ต้องมีไอเทม Acceleration Device ในการใช้สกิล และต้องการไอเทม Fuel Canister 1 ea
[เลเวล 1 ] : ระยะเวลา 30 วินาที : SP 20
[เลเวล 2 ] : ระยะเวลา 60 วินาที : SP 40
[เลเวล 3 ] : ระยะเวลา 90 วินาที : SP 60

Hovering
เลเวลสุงสุด : 1
สกิลที่ต้องการ : Acceleration Lv.1
ประเภท : กดใช้ / สนับสนุน
คำ อธิบาย : ลอยสูงขึ้นจากพื้นทำให้ไม่ได้รับผลจากสกิลกับดัก และสกิลที่มีผลลงบนพื้นทั้งหลาย ต้องมีใส่ไอเทม Hovering Booster ในการใช้สกิล และต้องการไอเทม Fuel Canister 1 ea
[เลเวล 1 ] : ระยะเวลา 30 วินาที

Front Side Slide
เลเวลสุงสุด : 1
สกิลที่ต้องการ : Hovering Lv.1
ประเภท : กดใช้ / เคลื่อนที่
คำอธิบาย :  เคลื่อนที่ไปข้างหน้า 7 ช่องอย่างรวดเร็ว ต้องการไอเทม Fuel Canister 1 ea

Back Side Slide
เลเวลสุงสุด : 1
สกิลที่ต้องการ : Hovering Lv.1
ประเภท : กดใช้ / เคลื่อนที่
คำอธิบาย :  เคลื่อนที่ถอยหลังไป 7 ช่องอย่างรวดเร็ว ต้องการไอเทม Fuel Canister 1 ea

Mainframe Restructure
เลเวลสุงสุด : 4
สกิลที่ต้องการ : Magic Gear Licence Lv.4
ประเภท : ติดตัว
คำ อธิบาย :  ปรับปรุง Magic Gear ให้มีพลังป้องกันสุงขึ้นและเพิ่มค่า Over Heat Limit ของ Magic Gear เมื่อ Magic Gear อยู่ในสถานะ Over Heat แล้วจะทำให้ Magic Gear ได้รับความเสียหายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งค่า Over Heat Limit ที่สูงขึ้นจะเพิ่มจุดที่ทำให้เกิดสถานะ Over Heat ให้สูงขึ้น
[เลเวล 1 ] : พลังป้องกัน + 4 : เพิ่มค่า Ovet Heat Limit + 10
[เลเวล 2 ] : พลังป้องกัน + 7 : เพิ่มค่า Ovet Heat Limit + 18
[เลเวล 3 ] : พลังป้องกัน + 11 : เพิ่มค่า Ovet Heat Limit + 36
[เลเวล 4 ] : พลังป้องกัน + 15 : เพิ่มค่า Ovet Heat Limit + 54

Self Destruction
เลเวลสุงสุด : 3
สกิลที่ต้องการ : Mainframe Reconstructure Lv.2
ประเภท : กดใช้ / โจมตี
คำ อธิบาย :  ทำการระเบิดตัวเอง สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงในวงกว้าง เมื่อใช้สกิลนี้จะสูญเสีย Magic Gear ไป และจะใช้ SP ที่มีอยู่ทั้งหมด
ไม่สามารถขัดขวางการร่ายสกิลนี้ได้
[เลเวล 1 ] : ระยะของสกิล 5 x 5 ช่อง : SP 200
[เลเวล 2 ] : ระยะของสกิล 7 x 7 ช่อง : SP 200
[เลเวล 3 ] : ระยะของสกิล 9 x 9 ช่อง : SP 200

Shape Shift
เลเวลสุงสุด : 4
สกิลที่ต้องการ : Mainframe Reconstructure Lv.2
ประเภท : กดใช้ / สนับสนุน
คำอธิบาย :  ทำการเปลี่ยนธาตุของ Magic Gear ต้องมีไอเทม Shape Shift ในการใช้สกิล และต้องการไอเทม Fuel Canister 2 ea ในการใช้สกิล
[เลเวล 1 ] : เปลี่ยนเป็นธาตุ ไฟ : ต้องการไอเทม Flame Heart 1 ea ในการใช้สกิล : SP 100
[เลเวล 2 ] : เปลี่ยนเป็นธาตุ ดิน : ต้องการไอเทม Great Nature 1 ea ในการใช้สกิล : SP 100
[เลเวล 3 ] : เปลี่ยนเป็นธาตุ ลม : ต้องการไอเทม Rough Wind 1 ea ในการใช้สกิล : SP 100
[เลเวล 4 ] : เปลี่ยนเป็นธาตุ น้ำ : ต้องการไอเทม Mystic Frozen 1 ea ในการใช้สกิล : SP 100

Emergency Cool
เลเวลสุงสุด : 1
สกิลที่ต้องการ : Self Destruction Lv.2
ประเภท : กดใช้ / สนับสนุน
คำ อธิบาย :  ทำให้ Magic Gear ที่อยู่ในสถานะ Over Heat เย็นลงได้ ต้องมีไอเทม Cooling System ในการใช้สกิล และต้องการไอเทม Fuel Canister 2 ea

Infrared Scan
เลเวลสุงสุด : 1
สกิลที่ต้องการ : Shape Shift Lv.2
ประเภท : กดใช้ / ตรวจจับ / Debuff
คำอธิบาย :  ตรวจจับเป้าหมายที่ซ่อนตัวอยู่ในระยะ 15 x 15 ช่อง และมีโอกาส 50 % ที่จะลดอัตราการหลบหลีกของเป้าหมายลง

Analyze
เลเวลสุงสุด : 3
สกิลที่ต้องการ : Infrared Scan Lv.1
ประเภท : กดใช้ / Debuff
คำ อธิบาย : หาจุดอ่อนของเป้าหมาย ลดพลังป้องกันทั้งทางกายภาพและเวทย์มนตร์ของเป้าหมายลงเป็นระยะเวลา 20 วินาที ระยะของสกิล 7 ช่อง ต้องการไอเทม Fuel Canister 1 ea ในการใช้สกิล
[เลเวล 1 ] : พลังป้องกันลดลง 14 %
[เลเวล 2 ] : พลังป้องกันลดลง 28 %
[เลเวล 3 ] : พลังป้องกันลดลง 42 %

Magnetic Field
เลเวลสุงสุด : 3
สกิลที่ต้องการ : Emergency Cool Lv.1
ประเภท : กดใช้ / Debuff
คำ อธิบาย : สร้างสนามแม่เหล็กรอบๆตัว ทำให้เป้าหมายทั้งหมดไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ ไม่มีผลกับเป้าหมายที่ได้รับผลจากสกิล Hovering ขณะใช้งานสกิลดังกล่าว SP จะลดลงอย่างต่อเนื่อง
ต้องมีไอเทม Magnetic Field Generator ในการใช้สกิล ต้องการไอเทม Fuel Canister 2 ea
[เลเวล 1 ] : ระยะของสกิล 3 x 3 ช่อง : SP ลดลง 17 หน่วยต่อวินาที : SP 90
[เลเวล 2 ] : ระยะของสกิล 5 x 5 ช่อง : SP ลดลง 20 หน่วยต่อวินาที : SP 90
[เลเวล 3 ] : ระยะของสกิล 7 x 7   ช่อง : SP ลดลง 23 หน่วยต่อวินาที : SP 90

Neutral Barrier
เลเวลสุงสุด : 3
สกิลที่ต้องการ : Magnetic Field Lv.1
ประเภท : กดใช้ / สนับสนุน
คำ อธิบาย : สร้างม่านพลังอันแข็งแกร่งรอบๆตัว ลดความเสียหายทางกายภาพและเวทย์มนตร์ในบริเวณดังกล่าว แต่ไม่สามารถลดความเสียหายระยะไกลได้ ต้องสวมใส่ไอเทม Barrier Device ในการใช้สกิลและต้องการไอเทม Fuel Canister 1 ea
[เลเวล 1 ] : ระยะของสกิล 3 x 3 ช่อง : พลังป้องกันทางกายภาพและเวทย์มนตร์เพิ่มขึ้น 15% : ระยะเวลา 30 วินาที : SP 90
[เลเวล 2 ] : ระยะของสกิล 3 x 3 ช่อง : พลังป้องกันทางกายภาพและเวทย์มนตร์เพิ่มขึ้น 20% : ระยะเวลา 45 วินาที่ : SP 90
[เลเวล 3 ] : ระยะของสกิล 3 x 3 ช่อง : พลังป้องกันทางกายภาพและเวทย์มนตร์เพิ่มขึ้น 25% : ระยะเวลา 60 วินาที : SP 90

Stealth Field
เลเวลสุงสุด : 3
สกิลที่ต้องการ : Analyze Lv.3, Neutral Barrier Lv.2
ประเภท : กดใช้ / สนับสนุน
คำ อธิบาย : สร้างพลังขึ้นรอบๆตัว ช่วยซ่อนตัวผู้เล่นที่เป็นมิตรในระยะของสกิล เป้าหมายที่ได้รับการซ่อนจะอยู่ในสถานะกึ่งหายตัว แต่จะไม่ได้รับความเสียหายจากการโจมตีทั้งกายภาพและเวทย์มนตร์ เมื่อใช้สกิล ความเร็วในการเคลื่อนที่จะลดลง 30% และ SP จะลดลงอย่างต่อเนื่อง ต้องสวมใส่ไอเทม Optical Camouflage Generator ในการใช้สกิลและต้องการไอเทม Fuel Canister 2 ea
[เลเวล 1 ] : ระยะของสกิล 3 x 3 ช่อง : ระยะเวลา 15 วินาที : SP 100
[เลเวล 2 ] : ระยะของสกิล 3 x 3 ช่อง : ระยะเวลา 20 วินาที่ : SP 150
[เลเวล 3 ] : ระยะของสกิล 3 x 3 ช่อง : ระยะเวลา 25 วินาที : SP 200

Repair
เลเวลสุงสุด : 5
สกิลที่ต้องการ : Magic Gear License Lv.2
ประเภท : กดใช้ / ฟื้นฟู
คำ อธิบาย : ฟื้นฟูพลังของ Magic Gear ทั้งของตัวเองและของคนอื่น ต้องมีไอเทม Repair Kit ในการใช้สกิล และต้องการไอเทม Fuel Canister 1 ea
ระยะของสกิล 5 ช่อง Magic Gear จะไม่ได้รับผลของสกิล Heal ต่างๆ
[เลเวล 1 ] : ฟื้นฟู HP 6 % จาก HP สูงสุด : SP 25
[เลเวล 2 ] : ฟื้นฟู HP 9 % จาก HP สูงสุด : SP 30
[เลเวล 3 ] : ฟื้นฟู HP 12 % จาก HP สูงสุด : SP 35
[เลเวล 4 ] : ฟื้นฟู HP 15 % จาก HP สูงสุด : SP 40
[เลเวล 5 ] : ฟื้นฟู HP 18 % จาก HP สูงสุด : SP 45

ไอเทมที่เกี่ยวข้อง
Quote
Vulcan Ballet

ลูกกระสุนที่จำเป็นในการใช้สกิล
น้ำหนัก : 0.2

Fuel Canister

เชื้อเพลิงที่จำเป็นในการใช้สกิลต่างๆมากมาย
ยิ่งเป็นสกิลที่ทรงพลังจะยิ่งใช้เชื้อเพลิงมาก
น้ำหนัก : 3

Liquid Cold Bullet

กระสุนที่เย็นอย่างเหลือเชื่อ
น้ำหนัก : 0.2

Vulcan Bullet Magazine

ตลับบรรจุกระสุนที่บรรจุ Vulcan Bullet 1000 ea ไว้ข้างใน
น้ำหนัก : 50

Pile Bunker

ใช้ในการกำจัดเป้าหมายให้กระเด็นออกไปให้พ้นทางด้วยเดือยเหล็กขนาดใหญ่
ประเภท : Blunt Instrument
พลังโจมตี : 450
น้ำหนัก : 300
อาวุธเลเวล : 3
เลเวลที่ต้องการ : 99
อาชีพที่สวมใส่ได้ : Mechanic

Flame Thrower

ทำให้คุณสามารถเผาเป้าหมายให้ราบคาบด้วยไฟที่กำลังปะทุ
ประเภท : Shield
พลังป้องกัน : 5
น้ำหนัก : 200
เลเวลที่ต้องการ : 99
อาชีพที่สวมใส่ได้ : Mechanic

Acceleration Gear

ชิ้นส่วนสำหรับ Magic Gear ของ Mechanic ที่จำเป็นในการใช้สกิล 'Acceleration'.
AGI +2, ความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น 10%
ประเภท : Accessory
พลังป้องกัน : 0
น้ำหนัก : 10
เลเวลที่ต้องการ : 99
อาชีพที่สวมใส่ได้ : Merchant Type

Hovering Booster

ชิ้นส่วนสำหรับ Magic Gear ของ Mechanic ที่จำเป็นในการใช้สกิล 'Hovering'.
AGI +1, ASPD +2%, ความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น 5%.
ประเภท : Accessory
พลังป้องกัน : 0
น้ำหนัก : 10
เลเวลที่ต้องการ : 99
อาชีพที่สวมใส่ได้ : Merchant Type

Self Destruct Device

ชิ้นส่วนสำหรับ Magic Gear ของ Mechanic ที่จำเป็นในการใช้สกิล 'Self Destruction'.
MHP +1000, ได้รับความเสียหายจากการโจมตีไร้ธาตุเพิ่มขึ้น 5%.
เมื่อได้รับความเสียหายจากทั้งกายภาพและเวทย์มนตร์จะฟื้นฟู 30 SP.
ประเภท : Accessory
พลังป้องกัน : 0
น้ำหนัก : 100
เลเวลที่ต้องการ : 99
อาชีพที่สวมใส่ได้ : Merchant Type

Shape Shift

ชิ้นส่วนสำหรับ Magic Gear ของ Mechanic ที่จำเป็นในการใช้สกิล 'Shape Shift'.
INT +3, เมื่อได้รับความเสียหาย มีโอกาสที่จะเพิ่ม Def + 20 เป็นระยะเวลา 5 วินาที
ประเภท : Accessory
พลังป้องกัน : 0
น้ำหนัก : 50
เลเวลที่ต้องการ : 99
อาชีพที่สวมใส่ได้ : Merchant Type

Cooling System

ชิ้นส่วนสำหรับ Magic Gear ของ Mechanic ที่จำเป็นในการใช้สกิล 'Emergency Cool'.
DEX +1, มีโอกาสที่จะใช้สกิล Frost Nova Lv.3 เมื่อได้รับความเสียหายทั้งกายภาพและเวทย์มนตร์
ประเภท : Accessory
พลังป้องกัน : 0
น้ำหนัก : 250
เลเวลที่ต้องการ : 99
อาชีพที่สวมใส่ได้ : Merchant Type

Magnetic Field Device

ชิ้นส่วนสำหรับ Magic Gear ของ Mechanic ที่จำเป็นในการใช้สกิล 'Magnetic Field'.
DEX +1, มีโอกาสที่จะใช้สกิล Thunder Storm Lv.5 เมื่อได้รับความเสียหายทั้งกายภาพและเวทย์มนตร์
ประเภท : Accessory
พลังป้องกัน : 0
น้ำหนัก : 600
เลเวลที่ต้องการ : 99
อาชีพที่สวมใส่ได้ : Merchant Type

Barrier Device

ชิ้นส่วนสำหรับ Magic Gear ของ Mechanic ที่จำเป็นในการใช้สกิล 'Neutral Barrier'.
DEX +1, มีโอกาสที่จะใช้สกิล Pneuma Lv.1 เมื่อได้รับความเสียหายทั้งกายภาพและเวทย์มนตร์
ประเภท : Accessory
พลังป้องกัน : 3
น้ำหนัก : 800
เลเวลที่ต้องการ : 99
อาชีพที่สวมใส่ได้ : Merchant Type

Repair Kit

ชิ้นส่วนสำหรับ Magic Gear ของ Mechanic ที่จำเป็นในการใช้สกิล 'Repair'.
MHP +500, MSP +200.
ประเภท : Accessory
พลังป้องกัน : 0
น้ำหนัก : 40
เลเวลที่ต้องการ : 99
อาชีพที่สวมใส่ได้ : Merchant Type

Repair A

ฟื้นฟู HP ของ Magic Gear ด้วยการซ่อมแซม
น้ำหนัก : 10

Repair B

ฟื้นฟู HP ของ Magic Gear ด้วยการซ่อมแซม
น้ำหนัก : 14

Repair C

ฟื้นฟู HP ของ Magic Gear ด้วยการซ่อมแซม
น้ำหนัก : 18

Optical Camouflage Generator

ชิ้นส่วนสำหรับ Magic Gear ของ Mechanic ที่จำเป็นในการใช้สกิล 'Stealth Field'
ประเภท : Accessory
พลังป้องกัน : 0
น้ำหนัก : 100
เลเวลที่ต้องการ : 99
อาชีพที่สวมใส่ได้ : Merchant Type

Cannon Ball

ไอเทมสำหรับ Magic Gear ที่จำเป็นในการใช้สกิล Arms Cannon
ประเภท : กระสุน
พลังโจมตี : 100
น้ำหนัก : 1
ธาตุ : ไร้ธาตุ

Holy Cannon Ball

ไอเทมสำหรับ Magic Gear ที่จำเป็นในการใช้สกิล Arms Cannon
ประเภท : กระสุน
พลังโจมตี : 120
น้ำหนัก : 1
ธาตุ : Holy

Dark Cannon Ball

ไอเทมสำหรับ Magic Gear ที่จำเป็นในการใช้สกิล Arms Cannon
ประเภท : กระสุน
พลังโจมตี : 120
น้ำหนัก : 1
ธาตุ : Dark

Soul Cannon Ball

ไอเทมสำหรับ Magic Gear ที่จำเป็นในการใช้สกิล Arms Cannon
ประเภท : กระสุน
พลังโจมตี : 120
น้ำหนัก : 1
ธาตุ : วิญญาณ

Iron Cannon Ball

ไอเทมสำหรับ Magic Gear ที่จำเป็นในการใช้สกิล Arms Cannon
ประเภท : กระสุน
พลังโจมตี : 250
น้ำหนัก : 1
ธาตุ : ไร้ธาตุ