แนะนำอาชีพ Royal Guard
ผังสกิล
เมื่อ พูดถึงอาชีพ Royal Guard แน่นอนว่าต้องเป็นอาชีพที่เน้นถึก บึกบึน สามารถทนต่อแดมเมจทั้งหลายได้เป็นอย่างดี ทั้งทางกายภาพและการโจมตีเวทย์
จึงเป็นที่รักของทุกคนในปาร์ตี้ เรียกได้ว่าเป็นแนวหน้าตัวแท๊ง ที่คอยรับแดมเมจแทนเพื่อนๆ และไม่ใช่แค่ถึกอย่างเดียว โรยัลการ์ดยังมีสกิลที่แรงๆเอาไว้โจมตีได้มากมาย
เรียกได้ว่าเล่นง่าย เหมาะกับผู้เล่นใหม่ ที่ชอบความอึด


ความสำคัญ ยิ่ง เยอะยิ่งสำคัญ

Str skillของ Royal Guard จะเน้นความแรงที่ str ในบางสกิลจึงมีความจำเป็น

Vit เพิ่มพลังชีวิตสูงสุด พลังป้องกัน และลดโอกาศติดสถาณะผิดปกติได้หลายชนิดรวมถึงเพิ่มความแรงในการโจมตีสกิล sacrifice


Int  เพิ่มพลังโจมตีเวทย์มนต์และความแรงในการใช้สกิล ลดโอกาศติดสถานะผิดปกติได้หลายชนิด

Dex เพิ่มความแม่นยำในการโจมตี และความเร็วในการร่ายเวทย์มนต์

Agi เพิ่มโอกาสหลบการโจมตี และ ความเร็วในการโจมตีและความแรงของSkillบางชนิดLuk เพิ่มพลังโจมตี โอกาศหลบการโจมตี ความแม่นยำในการโจมตี และเพิ่มโอกาศการโจมตีโดนจุดอ่อน


คำอธิบายสกิล
[ Royal Guard Skill ]

Cannon Spear
LV สกิลสูงสุด : 5
สกิลที่ต้องการ : Pinpoint Attack 1
ประเภทของสกิล : Active / Damage
คำอธิบาย : เป็นสกิลสำหรับอาวุธประเภทหอกเท่านั้น ผลของสกิลจะเป็นการโจมตีเป้าหมายทั้งหมดในแนวเส้นตรงยาว 11 ช่อง
[Level 1] : Attack 150%
[Level 2] : Attack 200%
[Level 3] : Attack 250%
[Level 4] : Attack 300%
[Level 5] : Attack 350%

Banishing Point
LV สกิลสูงสุด : 10
สกิลที่ต้องการ : Spear Quicken 1
ประเภทของสกิล : Active / Damage
คำอธิบาย : เป็นสกิลสำหรับอาวุธประเภทหอกเท่านั้น เป็นการโจมตีระยะไกลขนาด 7 ช่อง ค่า Hit rate จะสูงขึ้นเมื่อ Lv ของสกิลสูงขึ้น และ Lv ของสกิล Bash มีผลต่อการเพิ่มค่าความเสียหายของสกิล
[Level 1] : Attack 130%
[Level 2] : Attack 160%
[Level 3] : Attack 190%
[Level 4] : Attack 220%
[Level 5] : Attack 250%
[Level 6] : Attack 280%
[Level 7] : Attack 310%
[Level 8] : Attack 340%
[Level 9] : Attack 370%
[Level 10] : Attack 400%

Trample
LV สกิลสูงสุด : 3
สกิลที่ต้องการ : Royal Guard Basic Skill
ประเภทของสกิล : Active / Special
คำอธิบาย : เป็นการกระทืบเท้าส่งผลให้ Trap ทั้งหมดในบริเวณ 5 x 5 ช่องถูกทำลาย ยกเว้น Trap ที่สามารถระเบิดได้จะส่งผล Trap เกิดระเบิดขึ้นมา
[Level 1] : โอกาสสำเร็จ 50%
[Level 2] : โอกาสสำเร็จ 75%
[Level 3] : โอกาสสำเร็จ 100%

Shield Press
LV สกิลสูงสุด : 5
สกิลที่ต้องการ : Shield Charge 3
ประเภทของสกิล : Active / Damage
คำอธิบาย : เป็นสกิลสำหรับโล่ห์เท่านั้น จะเป็นการโจมตีเป้าหมายและ Stun ด้วยโล่ห์ โดยค่าความเสียหายขึ้นกับน้ำหนักของโล่ห์, การ upgrade และค่า Status ของผู้ใช้

[Level 1] : โอกาสเกิด Stun 70%
[Level 2] : โอกาสเกิด Stun 75%
[Level 3] : โอกาสเกิด Stun 80%
[Level 4] : โอกาสเกิด Stun 85%
[Level 5] : โอกาสเกิด Stun 90%

Reflect Damage
LV สกิลสูงสุด : 5
สกิลที่ต้องการ : Reflect Shield 3
ประเภทของสกิล : Active / Self Buff
คำอธิบาย : เป็นสกิลสำหรับโล่ห์เท่านั้น เมื่อได้รับการโจมตีทางกายภาพและเวทมนต์ จะทำการสะท้อนค่าความเสียหายที่ได้รับไปรอบๆตัวผู้ใช้ ขณะที่ทำการใช้สกิล SP จะลดลงเรื่อยๆ และไม่สามารถใช้ร่วมกับสกิล Reflect Shield ได้
Status Icon :
[Level 1] : สะท้อน Damage ที่ได้รับ 20% / ระยะเวลา 300s
[Level 2] : สะท้อน Damage ที่ได้รับ 25% / ระยะเวลา 300s
[Level 3] : สะท้อน Damage ที่ได้รับ 30% / ระยะเวลา 300s
[Level 4] : สะท้อน Damage ที่ได้รับ 35% / ระยะเวลา 300s
[Level 5] : สะท้อน Damage ที่ได้รับ 40% / ระยะเวลา 300s

Special Thanks : Palm(II)

Pinpoint Attack
LV สกิลสูงสุด : 5
สกิลที่ต้องการ : Banishing Point 5
ประเภทของสกิล : Active / Damage
คำอธิบาย : เป็นสกิลสำหรับอาวุธประเภทหอกเท่านั้น จะทำการพุ่งเข้าไปโจมตีจุดตายของเป้าหมายจากระยะไกล  Lv ของสกิลจะส่งผลให้เกิดสถานะต่อเป้าหมายแตกต่างกันไป ค่าความเสียหายขึ้นกับค่า Agi ของผู้ใช้ และจะเป็นการโจมตีแบบ Critical 100%
[Level 1] : Attack 100% / ส่งผลให้เป้าหมายติดสถานะ Bleeding
[Level 2] : Attack 200% / ส่งผลให้เป้าหมายโดนลบ Spirit Spheres
[Level 3] : Attack 300% / ส่งผลให้โล่ห์ของเป้าหมายเสียหาย
[Level 4] : Attack 400% / ส่งผลให้เกราะของเป้าหมายเสียหาย
[Level 5] : Attack 500% / ส่งผลให้อาวุธของเป้าหมายเสียหาย

Force of Vanguard
LV สกิลสูงสุด : 5
สกิลที่ต้องการ : Royal Guard Basic Skill
ประเภทของสกิล : Active / Self Buff
คำอธิบาย : ขณะที่มีการใช้สกิล เมื่อได้รับการโจมตีทางกายภาพจะมีโอกาสเพิ่ม Rage Counter โดยจะถูกใช้โดยสกิล Rage Burst Attack และเมื่อใช้สกิล Rage Burst Attack แล้วจะถือเป็นการยกเลิกสกิล Force of Vanguard ขณะที่ใช้สกิล SP จะถูกลดลงไปเรื่อยๆ
[Level 1] : มีโอกาส 10% ที่จะเพิ่ม Rage Counter เมื่อได้รับการโจมตี / สามารถเก็บ Rage Counter ได้สูงสุด: 7
[Level 2] : มีโอกาส 12% ที่จะเพิ่ม Rage Counter เมื่อได้รับการโจมตี / สามารถเก็บ Rage Counter ได้สูงสุด: 9
[Level 3] : มีโอกาส 14% ที่จะเพิ่ม Rage Counter เมื่อได้รับการโจมตี / สามารถเก็บ Rage Counter ได้สูงสุด: 11
[Level 4] : มีโอกาส 16% ที่จะเพิ่ม Rage Counter เมื่อได้รับการโจมตี / สามารถเก็บ Rage Counter ได้สูงสุด: 13
[Level 5] : มีโอกาส 18% ที่จะเพิ่ม Rage Counter เมื่อได้รับการโจมตี / สามารถเก็บ Rage Counter ได้สูงสุด: 15

Rage Burst Attack
LV สกิลสูงสุด : 1
สกิลที่ต้องการ : Force of Vanguard 1
ประเภทของสกิล : Active / Attack
คำอธิบาย : ใช้ Rage Counter ทั้งหมดจากสกิล Force of Vanguard ทำความเสียหายอย่างหนักแก่เป้าหมายเดียว โดยค่าความเสียหายเพิ่มขึ้นเมื่อมีจำนวนของ Rage Counter มากขึ้น

Shield Spell
LV สกิลสูงสุด : 3
สกิลที่ต้องการ : Shield Press 3 / Earth Drive 2
ประเภทของสกิล : Active / Special
คำอธิบาย : เป็นสกิลสำหรับโล่ห์เท่านั้น ผลของสกิลจะเป็นการเพิ่มผลของเวทย์มนต์ตามค่าของพลังป้องกันทางกายภาพ, พลังป้องกันทางเวทมนต์และอัตราการ upgrade ของโล่ห์
[Level 1] : เพิ่มผลของเวทมนต์ตามพลังป้องกันทางกายภาพของโล่ห์
[Level 2] : เพิ่มผลของเวทมนต์ตามพลังป้องกันทางเวทมนต์ของโล่ห์
[Level 3] : เพิ่มผลของเวทมนต์ตามอัตราการ upgrade ของโล่ห์

Exceed Break
LV สกิลสูงสุด : 5
สกิลที่ต้องการ : Banishing Point 3
ประเภทของสกิล : Active / Self Buff
คำอธิบาย : ทำการสะสมพลังโจมตีเพื่อใช้ในการโจมตีอย่างหนักในครั้งต่อไป ค่า Status ของผู้ใช้มีผลต่อค่าความเสียหาย เมื่อผู้ใช้ได้รับการโจมตีทางกายภาพระยะใกล้จะเป็นการยกเลิกสกิล ผลของสกิลไม่มีผลเพิ่มค่าความเสียหายของสกิลอื่น และเมื่อถูกใช้จะทำให้การเคลื่อนที่ช้าลง
[Level 1] : Attack 150% / ทำให้เคลื่อนที่ช้าลง 50%
[Level 2] : Attack 300% / ทำให้เคลื่อนที่ช้าลง 40%
[Level 3] : Attack 450% / ทำให้เคลื่อนที่ช้าลง 30%
[Level 4] : Attack 600% / ทำให้เคลื่อนที่ช้าลง 20%
[Level 5] : Attack 750% / ทำให้เคลื่อนที่ช้าลง 10%

Over Brand
LV สกิลสูงสุด : 5
สกิลที่ต้องการ : Moon Slasher 3 / Pinpoint Attack 1
ประเภทของสกิล : Active / Damage
คำอธิบาย : เป็นสกิลสำหรับอาวุธประเภทหอกเท่านั้น ทำการสร้างกางเขนขนาดยาว 6 ช่องและกว้าง 6 ช่อง เป้าหมายที่ได้รับค่าความเสียหายของสกิลจะกระเด็นออกไป หากการกระเด็นส่งผลให้กระทบกับกำแพง จะทำให้ได้รับความเสียหายเพิ่มเติม Lv ของ Spear Quicken จะส่งผลต่อค่าความเสียหาย
[Level 1] : Attack Damage 100% / Brandish Damage 100%
[Level 2] : Attack Damage 200% / Brandish Damage 200%
[Level 3] : Attack Damage 300% / Brandish Damage 300%
[Level 4] : Attack Damage 400% / Brandish Damage 400%
[Level 5] : Attack Damage 500% / Brandish Damage 500%

Prestige
LV สกิลสูงสุด : 5
สกิลที่ต้องการ : Trample 3
ประเภทของสกิล : Active / Self Buff
คำอธิบาย : ทำการเพิ่มโอกาสที่จะหลบการโจมตีทางด้านเวทมนต์ และเพิ่มพลังป้องกันทางกายภาพ ค่า Status ของผู้ใช้ส่งผลต่ออัตราการหลบหนี และ Lv ของ Defending Aura จะช่วยเพิ่มพลังป้องกัน เมื่อทำการหลบหนีสำเร็จจะไม่ได้รับความเสียหายจากการโจมตี
Status Icon :
[Level 1] : ระยะเวลา 30 s
[Level 2] : ระยะเวลา 45 s
[Level 3] : ระยะเวลา 60 s
[Level 4] : ระยะเวลา 75 s
[Level 5] : ระยะเวลา 90 s

Banding
LV สกิลสูงสุด : 5
สกิลที่ต้องการ : Pinpoint Attack 3 / Rage Burst Attack 1
ประเภทของสกิล : Active / Self Buff
คำอธิบาย : เมื่อมี Royal guard อยู่ใน party และใช้สกิลนี้ เมื่ออยู่ใกล้ Royal guard จะส่งผลให้พลังโจมตีและพลังป้องกันเพิ่มขึ้น และจะ Share HP กัน โดยขณะที่มีการใช้สกิลค่า SP จะลดลงตลอดเวลา และเมื่อมีการใช้อีกครั้งจะเป็นการยกเลิกผลของสกิล จำนวนสมาชิกใน party จะเพิ่มประสิทธิภาพของสกิล
Status Icon :

Moon Slasher
LV สกิลสูงสุด : 5
สกิลที่ต้องการ : Spear Quicken 1
ประเภทของสกิล : Active / Damage
คำอธิบาย : ทำการโจมตีเป้าหมายทั้งหมดในรัศมี 3 ช่องรอบตัวผู้ใช้ โดยเมื่อเป้าหมายโดนโจมตีจะเป็นการบังคับให้เป้าหมายนั่งลง หากเป็นการใช้กับ Monster จะเป็นการหยุดการเคลื่อนที่ของเป้าหมาย 1~3 วินาทีแทน Lv ของสกิล Over Brand  จะช่วยเพิ่มค่าความเสียหายของสกิล
[Level 1] : Attack 50% / โอกาสสำเร็จ 40%
[Level 2] : Attack 100% / โอกาสสำเร็จ 48%
[Level 3] : Attack 150% / โอกาสสำเร็จ 56%
[Level 4] : Attack 200% / โอกาสสำเร็จ 64%
[Level 5] : Attack 250% / โอกาสสำเร็จ 72%

Ray of Genesis
LV สกิลสูงสุด : 5
สกิลที่ต้องการ : Grand Cross 10
ประเภทของสกิล : Active / Damage
คำอธิบาย : ทำการเรียกภูติและวิญญาณจากท้องฟ้าเพื่อทำการโจมตีเป้าหมายทั้งหมดในรัศมี 5 ช่องด้วยธาตุศักดิ์สิทธิ์ ต้องใช้ Royal guard ที่ใช้สกิล Banding อย่างน้อย 2 คน ค่าความเสียหายจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนของ Royal guard ที่ใช้สกิล Banding เมื่อใช้กัน Monster ประเภท Undead และ Demon จะมีโอกาส 50% ที่จะตาบอด
[Level 1] : Attack Physical 400% + Magical 100% / เสีย HP ในการใช้สกิล 5%
[Level 2] : Attack Physical 500% + Magical 200% / เสีย HP ในการใช้สกิล 10%
[Level 3] : Attack Physical 600% + Magical 300% / เสีย HP ในการใช้สกิล 15%
[Level 4] : Attack Physical 700% + Magical 400% / เสีย HP ในการใช้สกิล 20%
[Level 5] : Attack Physical 800% + Magical 500% / เสีย HP ในการใช้สกิล 25%

Piety
LV สกิลสูงสุด : 5
สกิลที่ต้องการ : Resistant Souls 3
ประเภทของสกิล : Attack / Buff
คำอธิบาย : ทำการสละชุดเกราะของสมาชิกภายใน party ให้กับสมาชิกคนอื่นที่อยู่ใกล้กันด้วยธาตุศักดิ์สิทธิ์ ต้องใช้ Holy water 2 ขวด และสามารถใช้ได้กับตัวเอง
Status icon :
[Level 1] : ระยะเวลา 60 s
[Level 2] : ระยะเวลา 80 s
[Level 3] : ระยะเวลา 100 s
[Level 4] : ระยะเวลา 120 s
[Level 5] : ระยะเวลา 140 s

Earth Drive
LV สกิลสูงสุด : 5
สกิลที่ต้องการ : Reflect Damage 3
ประเภทของสกิล : Active / Damage
คำอธิบาย : ทำการแกว่งโล่ห์และทำความเสียหายให้กับเป้าหมายทั้งหมดในระยะของสกิลด้วย ธาตุดิน เป้าหมายที่ได้รับความเสียหายจะลดพลังป้องกันและความเร็วในการโจมตีลง 25% Lv ของสกิลจะเพิ่มระยะเวลาที่จะลดพลังป้องกันและความเร็วในการโจมตี ค่าพลังโจมตีขึ้นกับน้ำหนักของโล่ห์

[Level 1] : Damage 200% / Effect Time 3 s
[Level 2] : Damage 300% / Effect Time 6 s
[Level 3] : Damage 400% / Effect Time 9 s
[Level 4] : Damage 500% / Effect Time 12 s
[Level 5] : Damage 600% / Effect Time 15 s

Hesperuslit
LV สกิลสูงสุด : 5
สกิลที่ต้องการ : Prestige 3 / Banding 3
ประเภทของสกิล : Active / Damage
คำอธิบาย : ใช้ Royal guard ที่ใช้สกิล Banding อย่างน้อย 3 คน โดย Royal guard ทั้งหมดจะทำการโจมตีเป้าหมายเดียวกันในคราวเดียว จำนวนของ Royal guard ที่ใช้สกิล Banding จะส่งผลให้จำนวน Hit ที่เป้าหมายได้รับเพิ่มมากขึ้น เมื่อทำการใช้สกิล Royal guard คนอื่นๆจะถูกลด SP ลงครึ่งหนึ่งของทั้งหมดที่ต้องใช้

[Level 1] : Attack 40%
[Level 2] : Attack 80%
[Level 3] : Attack 120%
[Level 4] : Attack 160%
[Level 5] : Attack 200%

Inspiration
LV สกิลสูงสุด : 5
สกิลที่ต้องการ : Shield Spell 3 / Ray of Genesis 1 / Piety 5
ประเภทของสกิล : Active / Self Buff
คำอธิบาย : เมื่อทำการใช้สกิล Inspiration ค่าความแม่นยำ, ค่า Status, ค่าพลังโจมตีและ HP สูงสุดจะเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ขณะที่ใช้สกิล HP และ SP จะลดลงอย่างต่อเนื่อง และเมื่อผู้ใช้ได้รับ Damage จะสะท้อนกลับไปบางส่วน เมื่อ SP ลดลงเหลือ 0 จะเป็นการยกเลิกผลของสกิล และถ้า HP ลดลงเหลือ 0 ผู้ใช้จะตาย เมื่อใช้สกิลต้องเสียค่าประสบการณ์ 1% และไม่สามารถป้องกันการเสียค่าประสบการณ์ได้ ขณะที่ใช้สกิลไม่สามารถใช้สกิล Banding และ Prestige ได้
Status Icon :
[Level 1] : ระยะเวลา 30 s
[Level 2] : ระยะเวลา 45 s
[Level 3] : ระยะเวลา 60 s
[Level 4] : ระยะเวลา 75 s
[Level 5] : ระยะเวลา 90 s